Pizze bianche

Bianca
4.50 euro
Biancaneve
5.50 euro
Bianca con prosciutto
5.50 euro
Bresaola
7.50 euro
Broccoli
6.50 euro
Carbonara
7 euro
Fiori
6.50 euro
Funghi
6 euro
Focaccia alla bresaola
6.50 euro
Focaccia al prosciutto
4.50 euro
Gorgonzola
6.50 euro
Porcini
7.50 euro
Provola e speck
7 euro
Quattro Formaggi
7 euro
Salmone
6.50 euro
Tartufo
8.50 euro
Tirolese
7 euro
Boscaiola
6.50 euro
Ortolana
6.50 euro