Pizze bianche

Bianca
5.50 euro
Biancaneve
6.50 euro
Bianca con prosciutto
6.50 euro
Bresaola
8.50 euro
Broccoli
7.50 euro
Carbonara
8 euro
Fiori
7.50 euro
Funghi
7 euro
Focaccia alla bresaola
7.50 euro
Focaccia al prosciutto
5.50 euro
Gorgonzola
7.50 euro
Porcini
8.50 euro
Provola e speck
8 euro
Quattro Formaggi
8 euro
Salmone
7.50 euro
Tartufo
9.50 euro
Tirolese
8 euro
Boscaiola
7.50 euro
Ortolana
7.50 euro